Barbara Klimek

Obszary Praktyki

Kancelaria zapewnia Klientom pomoc i obsługę prawną oraz reprezentowanie Ich przed wszystkimi rodzajami sądów, we wszystkich instancjach.
Zapewniamy bezpośredni kontakt z adwokatem.

W ramach kancelarii oferujemy szeroko pojętą pomoc prawną  obejmującą zarówno doradztwo prawne jak i  zastępstwo procesowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, spadkowego, a także prawa karnego w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

Oferujemy konsultacje przedsądowe, w tym konsultacje on-line, bez konieczności osobistej wizyty w Kancelarii;  sporządzanie pism przedsądowych i procesowych, oraz kompleksowe zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

01. Sprawy cywilne i rodzinne

W zakresie spraw cywilnych i rodzinnych obsługiwanych przez Kancelarię mieszczą się między innymi:

 • Odzyskiwanie należności
 • Sprawy odszkodowawcze (odszkodowania i zadośćuczynienia)
 • Sprawy egzekucyjne
 • Ochrona własności
 • Sprawy podziałowe
 • Sprawy Spadkowe
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Sprawy Rozwodowe
 • Sprawy Alimentacyjne
 • Dotyczące opieki nad dziećmi

02. Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze obejmują w szczególności:

 • Odzyskiwanie należności
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Projektów umów, w tym umów spółek
 • Negocjowanie i opiniowanie umów,
 • Stała obsługa prawna

03. Prawo pracy i ubezpieczeń

W ramach spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń Kancelaria oferuje:

 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach pracowniczych,
 • reprezentację w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • sprawach dotyczących wypadków przy pracy (odszkodowania, zadośćuczynienia).

04. Sprawy karne

Sprawy karne prowadzone przez Kancelarię obejmują nie tylko obronę w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia, ale także reprezentowanie skazanych w postępowaniach wykonawczych, a nadto – pokrzywdzonych ofiar przestępstw, łącznie z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień od sprawców przestępstw.

05. Sprawy Administracyjne

Kancelaria zapewnia także reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i podatkowych we wszystkich instancjach.

06. Europejski Trybunał Praw Człowieka

Zakres działalności Kancelarii obejmuje nadto sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka, reprezentowanie skarżących przed tym Trybunałem, a także opracowywanie opinii na temat zasadności wnoszenia skargi.

Szukasz najlepszej opieki prawnej?