Adwokatura Polska

Usługi

Kancelaria zapewnia Klientom pomoc i obsługę prawną oraz reprezentowanie Ich przed wszystkimi rodzajami sądów, we wszystkich instancjach. Zapewniamy bezpośredni kontakt z adwokatem.

W zakresie spraw cywilnych i rodzinnych obsługiwanych przez Kancelarię mieszczą się między innymi:Sprawy gospodarcze obejmują w szczególności:W ramach spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń Kancelaria oferuje:Sprawy karne prowadzone przez Kancelarię obejmują nie tylko obronę w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia, ale także reprezentowanie skazanych w postępowaniach wykonawczych, a nadto - pokrzywdzonych ofiar przestępstw, łącznie z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień od sprawców przestępstw. Kancelaria zapewnia także reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i podatkowych we wszystkich instancjach. Zakres działalności Kancelarii obejmuje nadto sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka, reprezentowanie skarżących przed tym Trybunałem, a także opracowywanie opinii na temat zasadności wnoszenia skargi.